Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

TEKNO AİLESİNDE SİZİ DE GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ.

TÜRKİYE’NİN ETNİK YAPISI VE HALKIMIZIN KÖKENLERİ

TÜRKİYE’NİN ETNİK YAPISI VE HALKIMIZIN KÖKENLERİ

TÜRKİYE’NİN ETNİK YAPISI VE HALKIMIZIN KÖKENLERİ HAKKINDA PAHA BİÇİLMEZ BİR BAŞUCU KİTABI

Kitabın ilk 41 baskısı başka yayın evi tarafından yapılmıştır,mayıs 2013 yılına kadar toplam 54 baskı yapmıştır.Kitabın ilk yazım aşamasında Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı’nın katkıları ve desteği olmuştur.Kitap ilk basımının yapıldığı günden bugüne akademi çevresinde ve halkımızca büyük ilgi görmüş ve 54 baskı sayısına ulaşmıştır.Son baskılarında yazar kitabı ile ilgili yeni bilgi ve belgeler ekleyerek kitabın güncel kalmasını sağlamıştır.

 

Kitap, Anadolu ve Türklük,Öntürkler,Aleviler,Çokkültürcülük,Batı ve Terör,Küreselleşme-Yeni Dünya Düzeni gibi konularıda kapsamakla beraber,etniklik,etnik guruplar üzerinde odaklanmaktadır.

 

Bunun nedeni,etniklik konusunda özellikle 1980’li yıllardan başlayarak,bugün,sadece Türkiye’de değil dünya gündeminde önemli bir konu haline gelmiş olmasıdır.Öyle ki, adeta bir merkezin talimatıyla,etniklik,aynı zamanlamayla uluslararası belgelerde,toplantılarda,AB raporlarında, Birleşmiş Milletlerin ilgili kuruluşlarının,uluslararası sivil toplum örgütlerinin,vakıfların çalışmalarında müstakil bir başlık olarak yer almaktadır.

 

Bütün bu belge,bildiri,rapor veyayınlarda,ulusal kimlik,resmi dil,kurucu unsur,yerel siyasi özerklik,anadilde eğitim gibi ulus devletlerinin varlıklarının güvencesi olan kavramlar tartışma konusu haline getirilmekte,etnik farklılıklar,çokkültürlülük gibi Batının kendisi için sorun olarak gördüğü meseleler,üçüncü dünya ülkelerine,etnik bölünmeye zemin hazırlamak amacıylabir ” zenginlik! ” olarak empoze edilmekte,dayatılmaktadır.

 

     Etniklik konusunun dünya gündemine bu yoğunluk ve gündemle getirilmesi tesadüfi değildir.

 

Bunun arkasında,dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırmayı hedefleyen çokuluslu küresel sermaye mevcuttur.Bu dev güç, bu hedefine ulaşabilmek için, ulus devletleri,etnik temelinde bölerek kolay lokmalar haline getirmeyi,ulusal direnci çözerek ve ulusal sınırları göstermelik kılarak küresel sermayenin önünü açmayı, dünyayı kendisi için açık pazar haline getirmeyi bir strateji olarak benimsemiştir.

 

Bu küresel gücün öncelikli hedefi ise, sahip olduğu kaynaklar, su havzaları ve büyük enerji kaynaklarına sahip Orta Doğu ve Avrasya Coğrafyasında ki stratejik konumu sebebiyle Türkiye’dir.Türkiye’nin hedef alınmasının bir başka nedeni ise, Türkiye’nin Asya Türk Cumhuriyetleri ile dünya da 300 milyon nüfusa sahip Türk Dünyasının liderliğine yükselebilme potansiyelidir.Bu husus değerlendirilirken Azerbaycan,Kazakistan,Türkmenistan gibe Asya Türk Cumhuriyetlerinin, Batının denetim altına almak istediği büyük enerji kaynaklarına sahip olduklarıda unutulmamalıdır.

 

Bugün, Türkiye’nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü hedef alan çok yönlü bölücülük tehdidi karşısında Türkiye’nin etnik politikasını,hiçbir istismara imkan tanımayan,gerçekçi bir temele oturtmasını gerekli kılmaktadır.

 

Bu temelde sağlam bir ulusal etniklik politikası oluşturmak için,Türkiye’nin etnik yapısını açıklayan bilimsel verilere dayanılması,toplumumuza ilişkin gerçeklerin bilinmesi gerekirlidir.

 

Türkiye yıllardır,Batılıların bilinçli ve maksatlı olarak empoze ettiği gibi ne etnik bir mozaiktir,ne de etnik grup nüfusları, bölücü unsurların ifade ettikleri,abartıyı aşan hayali rakamlardır.

 

Bilim adamlarımızın, araştırmacılarımızın,aydınlarımızın,ülkemizi yönetenlerin, gençlerimizin ülke gerçeklerini kendi kaynaklarından aramaları, bilimin aydınlık ışığı içinde gerçekleri bu kaynaklardan öğrenmeleri, ülke sorunlarının çözümü için gerekli ve yeterlidir.

DEĞERLENDİRME

            Büyük emek verilerek ortaya çıkarılan bu eser, günümüz toplumunun içinde ki durumu açık bir şekilde ortaya koymakta, bir çoğumuzun nedenini anlamakta zorluk çektiği bölgemizde yaşanan hadiseler ve uluslararası olaylara ışık tutmakta, belki de artık toplumumuzda bir yara, kangren haline gelmiş etnik kökene dayalı ayrılıkçı hareketler ve bu eksende hareket eden insanların tavrını analiz etme, bu insanların aslında bilerek veya bilmeyerek kime hizmet ettiğini ortaya koyma adına adeta bize başucu rehberi olmuştur.

 

Ayrıca milletimizin etnik kimlik yada mozaik, yalan ve yaftalarıyla kandırılmaya çalışılması karşısında bu kitap adeta geçilmez bir kale gibi durmakta bilimin aydınlık ışığıyla açık,net ve aksi ispat edilemez şekilde, özünde bu toprakların insanının aynı kökten gelen farklı dallardan oluşan bir koca çınar olduğunu ispat etmekte,delilleriyle ortaya koymaktadır.Aksini ispata çalışan çoğu maksatlı! yabancı bilim adamlarına ve aydınlarına adeta bir tokat gibi etki yapmakta, çaresiz bırakmaktadır.

Yazar HakkındaÇAYLAK

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>